hrad1
 


จำนวนผู้เข้าชม

Tour A1

Tour A2

tour1
ราคา/ท่าน
    ผู้ใหญ่ 2,000.-
    เด็ก 1,700.-

- ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ)
- โรงงานกาแฟ
- สวนผลไม้
- เขามัทรี
- ผาแดงบาติก
- หาดทรายรี(กรมหลวง)    ราคา/ท่าน
    ผู้ใหญ่ 1,800.-
    เด็ก 1,600.-

- ถ่ำรับร่อ(วัดเทพเจริญ)
- โรงงานกาแฟ
- สวนผลไม้
- พิพิธภัณฑ์ฃุมพร
- ศูนย์เรียนรู้บ้านนกนางแอ่น


       

Tour B1

Tour B1-1


ราคา/ท่าน
    ผู้ใหญ่ 1,900.-
    เด็ก 1,700.-

- ล่องแพพะโต๊ะ
- น้ำตกเหลวโหลม
- สวนนายดำ
   
   
   


    ราคา/ท่าน
    ผู้ใหญ่ 1,800.-
    เด็ก 1,600.-

- ล่องแพพะโต๊ะ
- น้ำตกเหลวโหลม
- น้ำตกหงาว
- บ่อน้ำพุร้อนรักษวารินทร์
- บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง
- เจดีย์ชเวดากองจำลอ


       

Tour C1

Tour D


ราคา/ท่าน
    ผู้ใหญ่ 300.-
    เด็ก 200.-

- ศูนย์การเรียนรู้บ้านนกนางแอ่น
   
   
   
   
   


    ราคา/ท่าน
    1 ครั้ง 500.-
    5 ครั้ง 2,200.-
    20 ครั้ง 8,000.-

- เรียนทักษะป้องกันตัวมวยไทย
   
   
   
   

      คำถามที่พบบ่อย???
 

73/3 ถนนกรมหลวงชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.084-0578856 ,0862674333