hrad1

ล่องแพพะโต๊ะ เยี่ยมชมสวนนายดำสุดยอดส้วมโลก  ใน 1 วัน

Tour B 1-1
     
10:00    รับจากโรงแรม  
10:30   เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านนก ผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากรังนก
 
  ชมการเลือกรังนกฟังคำบรรยายเรื่องการเลี้ยงนกนางแอ่น  
  และชมการสร้างรังของนกนางแอ่น  
12:00  เดินทางกลับถึงที่พัก  
     
 

รายการทัวร์    

 
  -   รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมและมัคคุเทศก์
 
 
  ( บริการทุกวัน)  
 
 

73/3 ถนนกรมหลวงชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.084-0578856 ,0862674333