hrad1

ล่องแพพะโต๊ะ เยี่ยมชมสวนนายดำสุดยอดส้วมโลก  ใน 1 วัน

Tour B
 

 

 
08.00 รับที่โรงแรม ที่พัก  
10:00 ถึงจุดล่องแพ พะโต๊ะ ลงแพเริ่มล่องแพผ่านเกาะแก่ง จากต้นน้ำพะโต๊ะลงมาถึงตัวเมือง  
13:00  รับประทานอาหารกลางวันโดยอาหารตามแบบพื้นบ้าน เช่น ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่
 
  แกงหยวกกล้วยป่า ใบเหลียงผัดไข่ น้ำพริกผักป่า  
15:00 เยี่ยมชมสวนนายดำ สุดยอดส้วมโลกหลากหลายสไตล์ ร่วมซื้อสินค้าโอท้อป  
17:00    กลับสู่ที่พักในจังหวัดชุมพร  
     
     
  รายการทัวร์  
  - รวมค่า รถตู้รับส่ง อาหารเที่ยง และประกันชีวิต
( อย่างน้อย 4 ท่าน)
 
     
  Tour B2    2 วัน 1 คืน ล่องแพ ค้างโฮมสเตย์ ท่ามกลางทะเลหมอก1คืน เล่นน้ำตกเหวโหลม  
  Tour B3    3 วัน 2 คืน ล่องแพ ค้างโฮมสเตย์ ท่ามกลางทะเลหมอก2คืน เดินป่า 1 วัน เล่นน้ำตกเหวโหลม  
 
  (Tour B2 , B3 ติดต่อบริษัททัวร์ )  
 
 

73/3 ถนนกรมหลวงชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.084-0578856 ,0862674333