hrad1

ล่องแพพะโต๊ะ - ระนอง2 วัน  1 คืน

Tour B 1-1
     
08.00 รับที่โรงแรม ที่พัก  
10:00   ล่องแพ ที่พะโต๊ะอาหารกลางวันตามแบบพื้นบ้าน เช่น ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่  
15:00  เยี่ยมชมและอาบน้ำตกเหวโหลมกลับสู่ที่พักโฮมสเตย์ในบริเวณน้ำตกเหวโหลม  
วันที่2    
08:00 ทานอาหารเช้าท่ามกลางทะเลหมอก ออกจากที่พักเดินทางไปสู่จังหวัดระนอง  
09:00   เยี่ยมชมน้ำตกหงาว บ่อน้ำพุร้อนรักษวารินทร์  อาบน้ำที่บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง  
12:00 ทานอาหารเที่ยง  
14:00 เยี่ยมชม เจดีย์ชเวดากองจำลอง  
16:00 กลับถึงที่พักในจังหวัดชุมพร  
     
 

73/3 ถนนกรมหลวงชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.084-0578856 ,0862674333