hrad1
มหัศจรรย์ชุมพร 6 แห่งใน 1 วัน
ถ้ำรับร่อ ( วัดเทพเจริญ ) /โรงงานกาแฟถ้ำสิงห์/สวนผลไม้/เขามัทรี
/ผาแดงบาติก/หาดทรายรี( ศาลกรมหลวงชุมพร)

TourA1
     
08.30 รับที่โรงแรม ที่พัก  
09:30

ชมถ้ำรับร่อ ถ้ำสมบัติก่อนประวัติศาสตร์มีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำ ที่เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย

 
  ชมโรงงานกาแฟถ้ำสิงห์ ชิมกาแฟสดเกรดเอชมกระบวนการผลิตกาแฟครบวงจร  
  ชิมผลไม้หลากหลายเยี่ยมชมสวนสละที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  
12:00 ทานอาหารกลางวัน  
13:00 จุดชมวิวเขามัทรี มุมมอง360องศา ทะเล ภูเขา  
  เรือหาปลาหมู่บ้านชาวประมงสักการะเจ้าแม่กวนอิม  
  ผาแดงบาติกทดลอง เยี่ยมชมการพิมพ์ผ้าบาติกเลือกซื้อผ้าบาติกหลากหลายรูปแบบ  
  หาดทรายรี เยี่ยมชมอดีตเรือปืนใหญ่กราบขอพรกรมหลวงชุมพร  
16:00 กลับสู่ที่พักในจังหวัดชุมพร  
     
 

รายการทัวร์ 
- รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ อาหารเที่ยงมัคคุเทศก์และประกันชีวิต
- อย่างน้อย 4 ท่าน ( กลุ่มลูกค้ามากกว่า 4 ท่านติดต่อสอบถามได้ )

 
   
     
 

73/3 ถนนกรมหลวงชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร.084-0578856 ,0862674333